IMPORTANT! Rapoarte intermediare de progres

Rapoartele intermediare de progres trebuie însoțite obligatoriu de o documentație fotografică relevantă pentru fiecare activitate derulată pe parcursul perioadei de raportare. Fotografiile vor fi datate și denumite edificator (ex.: expoziție icoane_Alba Iulia, curs limba armână_nivel I etc.), fiind copiate separat de restul documentației pe suport electronic (CD, DVD, USB), organizate în foldere/activitate și anexate raportului de progres.

Cerința se aplică începând cu primul raport intermediar de progres depus de la data prezentei comunicări, OP rezervându-și dreptul de a respinge rapoartele care nu sunt însoțite de documentația fotografică aferentă.