Cursuri de armână, 20 – 21 noiembrie 2015

Filiala București a Comunității Armâne din România a organizat în perioada 20 – 21 noiembrie 2015 cursurile de armână de nivel I, II și III, la care au participat membrii înscriși și voluntarii din cadrul proiectului „ANVEATSÂ ARMÂNEASHTI” derulat prin Programul PA16/RO12. Activitățile educaționale s-au desfășurat la sediul asociației din Str. Vasile Lascăr nr. 26-28 și în Sala „Zarafi” a Hotelului Cișmigiu.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți la adresa: anveatsaarmaneashti.com.