IMPORTANT! Raportul intermediar de progres (financiar) revizuit

Având în vedere aspectele identificate de Operatorul de Program cu privire la modul de completare a raportului financiar intermediar de progres de către Promotorii de proiect, formatul standard de raportare a fost revizuit, astfel:

Cerința se aplică începând cu primul raport intermediar de progres depus de la data prezentei comunicări, OP rezervându-și dreptul de a respinge rapoartele care nu respectă formatul standard.