Conferință de presă Conacul Benedek, 23 martie 2016

În data de 23 martie 2016, la Conacul Benedek din Municipiul Gheorgheni a avut loc o conferință de presă dedicată prezentării picturilor murale originale descoperite în incinta  monumentului, cu participarea reprezentaților mass-mediei locale.

Condiţiile meteo favorabile au permis specialiştilor în lucrări de restaurare de tencuială şi picturi murale să fixeze, completeze şi restaureze timpanul de pe frontonul din est al clădirii. De asemenea, s-a reconstruit prispa – pe fundaţii noi şi coloane realizate după modelul celor originale.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Conservarea și revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni” derulat prin Granturi SEE, Programul PA16/RO12.

Mai multe detalii cu privire la proiect sunt disponibile la adresa www.conacbenedek.ro.