Acțiuni de parteneriat finanțate - Măsura B, Cerere de propuneri 1/2016

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Fondul pentru relații bilaterale
Măsura B – Crearea/menținerea unor relații de cooperare și schimb de experiență
Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Runda 1/2016
21 ianuarie – 15 aprilie 2016

ACȚIUNI DE PARTENERIAT FINANȚATE

Nr. crt.

Denumire solicitant

Denumire partener

Titlu propunere

Suma euro

Suma lei

1

Asociația ENKIDU

Barnefilmfestivalen AS Kristiansand International Children's Film Festival/ Kristiansand ICFF

Participation to Kristiansand International Children’s Film Festival

3.925,11

17.820,00

2

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

University of Bergen – University Museum of Bergen

Museikon – a living museum and arena for experiencing the cultural heritage

9.881,68

44.095,00

3

Asociația Mioritics

Trondheim Vikinglag

Living history, from concept to sustainable actions and mediation of cultural heritage

4.000,00

17.889,20

       

17.806,79

79.804,20