Sesiuni de informare, 25 mai – 29 iunie 2016

Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca (FUMC – KMEI) implementează proiectul „Cultură şi natură în Transilvania: trecut şi viitor”, proiect prin care se pun bazele unui grup de cercetare transdisciplinară şi transnaţională care studiază patrimoniul cultural şi natural al județului Sălaj, prin folosirea metodologiilor complexe ale ecologiei, istoriei artei, arheologiei, antropologiei culturale şi vizuale. Proiectul se încadrează în obiectivele Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Granturi SEE, fiind implementat în parteneriat cu Muzeul Universității din Bergen și cu Asociația Nordică de Film Antropologic.

În cadrul proiectului s-au organizat 8 sesiuni de informare publică în zona studiată. Echipa de proiect s-a întâlnit cu stakeholderii locali în Crasna şi Nuşfalău (25 mai 2016), Ip şi Boghiş (26 mai 2016), Marca şi Valcău de Jos (28 iunie 2016) şi Halmăşd şi Plopiş (29 iunie 2016). Prezentările s-au desfăşurat într-o atmosferă amiabilă şi au fost urmate de discuţii între echipa de proiect şi localnici. Persoanele prezente au apreciat că există un patrimoniu natural şi cultural de excepţie în regiune, dar momentan acesta nu este valorificat pe deplin.