CLARIFICARE proiecte care vizează crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale – amenajări

În situația în care muzeul/spațiul cultural necesită și lucrări de intervenție asupra clădirii, inclusiv la instalațiile aferente, pentru a se asigura un cadru propice desfășurării de activități culturale, este necesară și depunerea documentelor specifice lucrărilor de construcții conform HG28/2008, respectiv:

  • Certificatul de urbanism (copie);
  • Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții*, inclusiv o expertiză tehnică realizată în ultimii 2 ani (copie) și un rezumat în limba engleză;
  • Autorizația de construire, dacă a fost emisă (copie).

* Cu respectarea HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008