Inaugurarea festivă a Muzeului Județean Bistrița-Năsăud, 28 aprilie 2017

În data de 28 aprilie 2017, la aniversarea celor 30 de ani de la înființarea Muzeului Județean Bistrița Năsăud, a avut loc inaugurarea oficială a muzeului restaurat cu sprijinul Granturilor SEE printr-o festivitate la care a luat parte și ministrul Culturii și Identității Naționale, domnul Ioan Vulpescu.

Printr-un grant de aproximativ 1,5 milioane de euro, muzeul a fost amenajat și modernizat pentru a găzdui în cele mai bune condiții colecții de artă, de la istorie, arheologie și etnografie până la colecții de artă plastică și științele naturii. Totodată, subsolul clădirii a fost transformat într-un spațiu de creație. În curtea muzeului au fost amenajate secțiuni dedicate activităților culturale și de prezentare a satului tradițional.

O altă activitate a proiectului a vizat digitizarea a 200 de documente aferente fondului de documente George Coșbuc, a 50 documente aferente fondului de documente Liviu Rebreanu, precum și a 75 documente aferente fondului de documente Primul Război Mondial. Crearea unei arhive cu documente legate de Primul Război Mondial asigură astfel prezervarea identităţilor comunitare și stocarea digitalizată a unor cărţi poştale, fotografii de pe câmpul de luptă, jurnale, poezii compuse de soldați, dar şi alte aspecte din viaţa cotidiană a locuitorilor din regiune în timpul Marelui Război.

Complexul Muzeal și-a consolidat astfel calitatea de reper în turismul cultural și istoric al Transilvaniei.

Articole pe această temă: