FOARTE IMPORTANT: Avizul Ministerului Culturii pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii – Cererea de proiecte mari și Schema de granturi mici

Data limită de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici este 7 aprilie a.c., respectiv 25 aprilie a.c..

Operatorul de Program permite potențialilor solicitanți, ca până la termenele limită menționate anterior, să atașeze la dosarul cererii de finanțare dovada privind depunerea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii în vederea obținerii Avizului Ministerului Culturii.

Avizul trebuie transmis la coordonatele din Ghidul solicitantului, în completarea dosarului cererii de finanțare, până pe data de 16 mai a.c., ora 14.00.

Pentru sprijinirea potențialilor solicitanți, la sfârșitul lunii aprilie 2014 vor avea loc ședințe speciale ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și ale Comisiilor Zonale a Monumentelor Istorice, în cadrul cărora vor fi analizate toate documentațiile care vor sta la baza obținerii de fonduri nerambursabile prin Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, derulat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.