ERATĂ Anexa 4 - Declarația de eligibilitate din partea partenerului

Dintr-o eroare materială, în cadrul  Cererii de proiecte mari și a Schemei de granturi mici punctul a)  din Anexa 4 – Declarația de eligibilitate din partea partenerului:

  • Solicitantul și partenerii de proiect dispun de resursele financiare și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului <titlul proiectului> descris în cererea de finanţare;
  • Activitățile propuse în cererea de finanţare nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază de finanţare publică din fonduri naționale sau europene (rambursabile și nerambursabile) ;

se modifică după cum urmează:
<denumirea organizaţiei> dispune de resursele financiare și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului <titlul proiectului> descris în cererea de finanţare;
Activitățile propuse de <denumirea organizaţiei> în cererea de finanţare nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază de finanţare publică din fonduri naționale sau europene (rambursabile și nerambursabile);

Mențiune: Sunt acceptate ambele forme ale formularului. În cazul în care partenerul de proiect a completat și semnat deja forma anterioară a acestuia, nu mai trebuie modificat.

 

  • Anexa 4 - Declaratie de eligibilitate din partea partenerului [ro] [en]