Proiecte mari finanțate – stadiu contractare iunie 2015

Granturi SEE
Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Cererea de proiecte mari
6 ianuarie – 7 aprilie 2014

CONTRACTE DE FINANȚARE SEMNATE

NOIEMBRIE 2014

Nr. crt.

Denumire solicitant

Denumire partener

Titlu proiect

Valoare eligibilă proiect (euro)

Valoare eligibilă proiect (lei)

Finanțare neram-bursabilă acordată (euro)

Finanțare neram-bursabilă acordată (lei)

1

Unitatea Administrativ Teritorială Slatina

EVRIS FOUNDATION ses

Atelierul Intercultural „Victoria”

1.642.143,82

7.254.170,32

1.642.143,82

7.254.170,32

2

Fundaţia Kálnoky

INTBAU Scandinavia

Iniţiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene

1.142.157,78

5.045.482

1.027.713,57

4.539.924,7

DECEMBRIE 2014

3

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița - Năsăud

Nu este cazul

Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud

1.396.210,60

6.171.949

1.396.210,60

6.171.949

4

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj

 • Muzeul Etnografic al Transilvaniei
 • Asociația Nordică de Design Urban

Conservare - restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer

877.776,04

3.880.209

877.776,04

3.880.209

5

Universitatea din București

 • Arhivele Naționale ale României
 • Universitatea Babeș-Bolyai
 • Arhivele Naționale ale Norvegiei

Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României

891.946,17

3.942.848,08

891.946,17

3.942.848,08

FEBRUARIE 2015

6

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba

 • Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei
 • Universitatea din Bergen / Muzeul Universității

MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia

1.821.167

8.086.892,14

1.821.167

8.086.892,14

7

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 • Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
 • Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munţii Orăştiei

943.232,35

4.188.423,25

943.232,35

4.188.423,25

MARTIE 2015

8

Fundația Mihai Eminescu Trust

 • Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (NIKU)

Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii – Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate

1.726.252,22

7.643.499,61

1.546.376,74

6.847.046,95

IUNIE 2015

9

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara

Nu este cazul

Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, Municipiul Hunedoara

937.850,88

4.167.340,40

937.850,88

4.167.340,40

10

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița

 • Institutul Național al Patrimoniului

Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana Pandele, Județul Dâmbovița

495.581,11

2.202.114,69

495.581,11

2.202.114,69