Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii – Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate

Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii – Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Fundația Mihai Eminescu Trust

Partener de proiect: Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (Norsk Institutt pentru kulturminneforskning - NIKU)

Durata proiectului: 20 luni, fără a depăși 31.10.2016

Valoarea totală a proiectului: 7.643.499,61 RON, echivalentul a 1.726.252,22 euro

Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 6.847.046,95 lei, echivalentul a 1.546.376,74 euro     

Proiectul se bazează pe un proiect anterior implementat în Alma Vii de Fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET) și Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (Norsk Institutt pentru kulturminneforskning - NIKU). Printre activitățile implementate, aplicarea analizei DIVE (Analiza peisajului și patrimoniului), o metodologie propusă de partenerul norvegian a identificat fortificația săsească ca cel mai important element al patrimoniului cultural local, care poate fi valorificată și poate crea oportunități economice și sociale pentru populația locală. În urma exemplelor de succes ale Fundaţiei Mihai Eminescu Trust în alte sate din Transilvania, proiectul va răspunde:

 • nevoilor locale prin crearea de oportunități pentru a genera venituri economice durabile prin valorificarea patrimoniului existent de către comunitatea de români și romi (cea din urmă reprezintă 51% din populația satului);
 • nevoilor regionale de a interpreta corect și de a prezenta cultura tradițională multietnică (săsească și a romilor în particular) din Transilvania publicului național și internațional;
 • contextului internațional prin obiectul general de a crea un model de bună practică de dezvoltare locală și regională durabilă prin restaurarea și interpretarea corespunzătoare a patrimoniului cultural material și imaterial multietnic al Transilvaniei.

Obiectivul general al proiectului este de a crea în Alma Vii un model de bune practici de nivel internaţional privind dezvoltarea durabilă locală și regională, prin restaurarea și interpretarea adecvată a patrimoniului cultural multietnic, material și imaterial al Transilvaniei.

Obiectivele specifice sunt:
(1) Protecția și valorizarea patrimoniului național de categoria A, Incintă fortificată, cu turn de poartă, turn clopotniţă, două turnuri, anexe situat în satul Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu, edificat în sec XVI - XVII și cuprins în Lista Monumentelor Istorice cu codul SB-II-m-A-12309.02.
(2) Dezvoltarea regională și locală a comunităților rurale din zona Alma Vii - (judeţul Sibiu), prin restaurarea și interpretarea adecvată a patrimoniului cultural multietnic local.
(3) Conservarea, valorizarea și interpretarea adecvată a patrimoniului imaterial multietnic al Transilvaniei pentru publicul larg, la nivel național și internațional.
(4) Continuarea și consolidarea relațiilor bilaterale dintre Mihai Eminescu Trust și Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural  (NIKU).

Rezultate principale ale proiectului

Rezultat A: 5 clădiri cu valoare de patrimoniu cultural restaurate sau reabilitate (4 turnuri și o anexă), 1 Centru pentru Interpretarea Culturii Tradiționale creat, 347,9 m² suprafaţă construită restaurată și refuncţionalizată; o activitatea de cercetare română-norvegiană în arheologie medievală construită; o nouă tehnologie prezentată specialiştilor români de către partenerul norvegian, o documentaţie de fotogrammetrie a sitului de patrimoniul Alma Vii, realizarea unui film documentar pentru situl de patrimoniu difuzat prin canalele media, 2500 de vizite unice ale instrumentelor de promovare on-line

Rezultatul B: un document strategic referitor la bunurile de patrimoniu, 308 localnici informați cu privire la oportunitățile create de proiect, din care 65 implicaţi în dezvoltarea de produse și servicii, 3 interpretări ale patrimoniului imaterial aparţinând comunității locale de romi; 10.000 de pliante distribuite prin 25 de centre de informare turistică regionale și naționale; 10 filme de scurt metraj documentare accesibile publicului larg; 50 de apariții mass-media pentru promovarea comunității beneficiare ca şi destinație turistică; 10 descrieri pe pagini web internaţionale de călătorie pentru a promova comunitatea beneficiară.

Extinderea parteneriatului dintre Mihai Eminescu Trust și Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (Norsk Institutt pentru kulturminneforskning – NIKU) asigură o diseminare pe scară mai largă a eforturilor de protecție a patrimoniului din România, având Alma Vii ca şi studiu de caz, alături de un schimb de experiență pe diverse teme.

Noutăţi proiect

SUSTENABILITATE

IMPACT

Beneficiile proiectului în plan social:

 • consolidarea și implicarea comunității locale în dezvoltarea durabilă a satului;
 • diversitate socială și conștientizarea oportunităților pe care satul le oferă;
 • responsabilizarea comunității locale prin implicarea Asociației „Alma Viitor” în activitatea de întreținere a monumentului istoric;
 • avantajele economice și sociale generate de existența Centrului de Interpretare a Culturii Tradiționale;

Beneficiile economice ale proiectului:

 • stimularea practicării meșteșugurilor tradiționale, ca și sursă de venit, prin crearea Asociației „Alma Viitor”, formată din 7 localnici, dintre care 3 romi;
 • motivarea micilor întreprinderi locale să continue și să-și dezvolte afacerile;
 • atragerea de antreprenori din afara comunității care vor să deschidă pensiuni agro-turistice;

În plan cultural, printre beneficii se numără:

 • creșterea gradului de conștientizare a comunității față de importanța conservării patrimoniului construit;
 • conștientizarea importanței păstrării imaginii de ansamblu a satului și a stilului de viață tradițional;
 • punerea la dispoziția specialiștilor a documentației aferente lucrărilor de restaurare a incintei fortificate;
 • crearea unui spațiu în care vizitatorii pot descoperi printr-o experiență multi-senzorială patrimoniul multietnic material și imaterial.

Rezultatele proiectului:

1. un monument istoric format din 4 turnuri, o anexă (casa îngrijitorului) și zid de incintă a fost restaurat și amenajat;

-

2. un Centru de interpretare a culturii tradiționale a fost creat și deschis publicului;

3. o cercetare multidisciplinară româno-norvegiană în domeniul arheologiei medievale a fost realizată. Documentația de fotogrametrie realizată de partenerul norvegian include detalierea metodei în sine și modelele 3D ale descoperirilor arheologice din Alma Vii.

4. parteneriatul bilateral cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural a fost consolidat;

5. filmul documentar „Undeva, cândva în Transilvania” promovează proiectul, satul Alma Vii și comunitatea locală. Filmul a fost difuzat pe canalul TVR1 și a fost proiectat într-un cinematograf din Ludlow (Anglia);

6. un Plan de management al sitului de patrimoniu a fost elaborat;

7. un website al proiectului, o pagină pe rețelele de socializare, un sistem interactiv deghidaj au fost create.

-

Evenimente

„Ziua Alma Vii”, octombrie 2015

-

Inaugurarea Centrului de interpretare a culturii tradiționale, septembrie 2016

-

„Ziua Alma Vii”, octombrie 2016

-

KEY FACTS

800 de vizitatori pe parcursul a 2 luni de la inaugurarea centrului

412 localnici au fost informați despre oportunitățile create prin proiect

74 localnici implicați în dezvoltarea de produse și servicii

6 interpretări ale patrimoniului cultural imaterial disponibile în centru

-

10.000 de pliante și 2.500 de broșuri în 3 limbi au fost distribuite către 25 de centre de informare turistică

87 de apariții în mass-media

26 de descrieri pe website-uri internaționale specializate în turism

14.126 vizualizări ale filmelor documentare de scurt metraj

25.931 vizualizări ale filmului documentar de lung metraj

10 filme documentare de scurt metraj, care prezintă bisericile fortificate, Centrul de Interpretare a Culturii Tradiționale, meșteșuguri tradiționale transilvănene, multiculturalitate

Materiale video

Galerii foto

BEFORE

-

AFTER

-

Galerie foto stadiul execuției lucrărilor - iulie 2016

 

Galerie foto stadiul execuției lucrărilor - mai 2016

 

Galerie foto stadiul execuției lucrărilor - decembrie 2015

 

Galerie foto stadiul execuției lucrărilor - septembrie 2015