Conservarea și revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni

Conservarea și revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Gheorgheni
Partener de proiect: Fundația Ethnographia Gyergyóiensis
Durata proiectului: 18 luni, fără a depăși 31.08.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 362.283 lei, echivalentul a 81.820,09 euro

Proiectul vizează conservarea şi revitalizarea Conacului Benedek prin lucrări de restaurare şi reabilitare ale clădirii, rezolvând problemele structurale iminente, eliminând intervenţiile improvizate, reparând deteriorările apărute în timp, prelungind durata de viaţă a monumentului, asigurând un cadru material consolidat activităţilor desfăşurate în clădire.

Conform evidenţei Fundaţiei Transilvania Trust, Conacul Benedek este una dintre cele mai periclitate monumente din Transilvania, nu numai datorită stării în sine a construcţiei, ci şi din cauza evoluţiei vecinătăţilor. Construit în anul 1840, Conacul este unul dintre cele mai reprezentative construcţii de lemn din zona, având în vedere acoperişul curbat al construcţiei.

Acesta adăposteşte colecţii private valoroase (colecţia „Etnographia Gyergyoiensis”), care sunt căutate şi vizitate în primul rând de specialişti (etnografi, muzeografi) pentru valoarea lor unică, însă din cauza lipsei condiţiilor  nu este deschis permanent vizitatorilor.

Obiectiv general: contribuția asupra dezvoltării regionale prin conservarea patrimoniului cultural construit și promovarea de cunoștințe și apreciere a patrimoniului în rândul comunității locale. 

Obiective specifice:

 • conservarea patrimoniului cultural local și reutilizarea sa ca un instrument de dezvoltare economică, socială și de turism;
 • dezvoltarea comunităților prin îmbunătățirea atractivității turistice și investiționale prin conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural;
 • consolidarea capacităților tehnice și creșterea gradului de conștientizare în domeniul conservării patrimoniului cultural în rândul  localnicilor, a instituțiilor culturale, ONG-uri, arhitecți, contractori;
 • promovarea diversității culturale.

Rezultate așteptate

Pe lângă un monument istoric restaurat, conservat și pus în valoare proiectul va genera o serie de beneficii sociale, economice și culturale, respectiv:

 • construirea capacității profesionale locale dobândind noi experiențe în cursul implementării proiectului, transferabile și altor potențiali solicitanți din regiune;
 • dezvoltarea socială și egalitatea de șanse, deschizând noi posibilități pentru organizarea de diverse evenimente atât de natură artistică, cât și socială, cum ar fi prelegeri, conferințe, cooperarea cu grupuri de tineri și minorități, români, armeni, romi și evrei și cooperarea cu alte entități partenere;
 • promovarea conștientizării locale și a sentimentului de identitate;
 • impact asupra turismului și serviciilor prin intensificarea turismului la nivel local și regional - datorită creșterii atractivității monumentului reconstruit care atrage interesul agențiilor internaționale aflate în căutarea unor noi destinații turistice, potențial de creștere în servicii sub influența unui număr mai mare de turiști care vizitează orașul, crearea de condiții adecvate pentru activitățile de timp liber și crearea de noi seturi de exemple de bune practici - rezultatele punerii în aplicare a proiectului, transferul know-how-ului dobândit.

Noutăţi proiect

IMPACT

Beneficii sociale: creșterea capacității profesionale la nivel local, dezvoltare socială și egalitate de șanse, având un efect pozitiv asupra educației și promovării conștientizării locale și a identității.

Beneficii economice: impact asupra turismului și a calității serviciilor prin creșterea atractivității monumentului restaurat.

REZULTATE:

Un monument istoric restaurant și revitalizat;

-

5 conferințe de presă;

Conferință de presă 1

-

Conferință de presă 2

-

Conferință de presă 3

-

Conferință de presă 4

-

Conferință de presă 5

-

16 comunicate de presă;

1.000 broșuri și 8 buletine de informare;

Broșură [1] [2] [3]

Buletine de informare

[1] RO EN
[2] RO EN HU
[3] RO EN HU
[4] RO EN HU
[5] RO EN HU
[6] RO EN HU
[7] RO EN HU
[8] RO EN HU

2 panouri temporare și o placă permanentă;

O pagină dedicată proiectului, disponibilă la http://www.conacbenedek.ro/ro;

16 spoturi TV și radio;

Un film documentar;

Un seminar de diseminare;

-

O publicație profesională;

O expoziție;

O conferință de închidere a proiectului;

-

Ziua porților deschise, mai 2016

-

Stadiul execuţiei lucrărilor

Mai 2016

 

Octombrie 2015

În incinta Conacului Benedek, monument de categoria B din Municipiul Gheorgheni, lucrările de renovare-restaurare sunt în plină desfășurare. În ultimele săptămâni, lucrările s-au concentrat asupra a cinci problematici:

 • tencuiala timpanului estic, executată pe şipci despicate din scândură, a fost întărită prin metode mecanice şi chimice de restaurare.
 • s-a curăţat podul de izolaţia veche, tip argiloasă, puternic degradată, urmând ca elementele atacate biologic să fie înlocuite cu piese sănătoase.
 • în interiorul construcţiei se îndepărtează elementele improvizate – în trei încăperi s-au desfăcut grinzile planşeului vestic ulterior închis, şi pardoseala improvizată. De asemenea, a fost eliminat un perete despărţitor şi un coş, care nu făceau parte din construcţia istorică.
 • la nivelul pivniţei se repară arcele de cărămidă și se înlocuiesc cărămizile afectate de umezeală.
 • apa adunată în subsol este evacuată de o pompă instalată.

Activitățile derulate sunt parte a proiectului finanţat prin Programul PA16/RO12. Mai multe detalii găsiți la adresa: http://www.conacbenedek.ro/ro.

 

Septembrie 2015