Cultură şi Natură în Transilvania Trecut şi Viitor

Cultură şi Natură în Transilvania Trecut şi Viitor
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca
Partener de proiect:

  1. Muzeul Universităţii Bergen
  2. Norsk Antropologisk Film Forening/ Asociaţia de Film Antropologic Nordic

Durata proiectului: 16 luni, fără a depăși 31.07.2016
Valoarea totală a proiectului: 255.244,48 lei, echivalentul a 67.645,89 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 229.515,84 lei, echivalentul a 51.835,18 euro

Proiectul are ca obiectiv general promovarea patrimoniului cultural și natural al unei regiuni multietnice cu multe valori culturale și de biodiversitate în partea sud-vestică a județului Sălaj. Această regiune din mai multe puncte de vedere este una dintre cele mai interesante arii din România: este multietnică și multireligioasă, aproape în fiecare sat există o clădire de patrimoniu sau de semnificație culturală și regiunea este caracterizată de o biodiversitate ridicată datorită persistenței tehnicilor de management tradițional al peisajului, ca de exemplu cositul tradițional, pășunatul etc. Este un sistem socio-ecologic unic, care nu se mai regăsește în cea mai mare parte a Europei datorită progresului tehnologic înregistrat în ultimele decenii care a dăunat considerabil sistemelor ecologice. Cu toate acestea regiunea este una dintre cele mai sărace din Transilvania, și niciodată nu a fost făcută o evaluare integrativă a valorilor ei, ca atare punctele de atracție din această regiune nu fac parte din ofertele turistice. Prin prezentul proiect se dorește identificarea și promovarea valorilor culturale și naturale ale acestei regiuni astfel oferindu-i o șansă de dezvoltare. Pentru realizarea obiectivelor vor fi încheiate colaborări cu organizații non-guvernamentale, biserici, consilii locale și factori de decizie locală precum și comunitățile localităților vizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

(1) evaluarea patrimoniului cultural construit, mobil şi al patrimoniului cultural intangibil şi punctele de importanţă majoră din punct de vedere ale biodiversităţii;
(2) realizarea unei baze de date comprehensive a patrimoniului cultural şi natural din regiune;
(3) studiul relaţiilor complexe om-mediul înconjurător;
(4) identificarea elementelor unice ale culturii locale bazate pe unicitatea patrimoniului cultural şi natural;
(5) identificarea elementelor brandului local bazat pe patrimoniul cultural şi natural;
(6) conectarea punctelor de interes patrimonial major la rutele turistice;
(7) promovarea şi consolidarea relaţiilor interculturale prin atragerea atenţiei asupra aspectelor pozitive ale interacţiunii culturale ale diferitelor comunităţi etnice din regiune;
(8) atragerea atenţiei publice şi a agenţilor economici asupra importanţei şi unicităţii patrimoniului cultural şi natural prin intermediul multiplelor acţiuni de promovare şi informare susţinute în cadrul evenimentelor culturale locale;
(9) oferirea unor perspective de dezvoltare economică prin promovarea turistică pentru comunităţile locale, într-o regiune subdezvoltată dar cu un potenţial patrimonial extrem de ridicat. Prin acest proiect dorim să punem bazele unui grup de cercetare transdisciplinară şi transnaţională care studiază patrimoniul cultural şi natural în acelaşi cadru prin folosirea metodologiilor complexe ale ecologiei, istoriei artei, arheologiei, antropologiei culturale şi vizuale.

Rezultatele proiectului, în afara inventarierii patrimoniului cultural și natural al regiunii, vor consta în identificarea brandurilor locale și regionale prin care această regiune poate fi promovată la nivel național și internațional, precum și documentarea vizuală a strategiilor de management tradițional al peisajului. Indicatorii proiectului vizează: o bază de dată integrată despre patrimoniul cultural și natural al regiunii, studii științifice despre biodiversitate, despre patrimoniul cultural tangibil și intangibil, un catalog care prezintă aceste valori, broșuri turistice de informare, o pagină de web care prezintă valorile culturale și naturale ale regiunii și prin care studiile elaborate pot fi accesate de publicul larg, mai multe întâlniri de conștientizare și consultare cu factori de decizie locală, precum și cu comunități locale, o conferință internațională pe tema interacțiunii natură și om.

Noutăți proiect

IMPACT

Patrimoniul natural și cultural al regiunii Sălaj a fost evaluat cu ajutorul experților, principalele rezultate fiind accesibile la adresa http://cultureandnature.ro/ro/activitati/.

Rezultatele activității de evaluare, precum și datele existente anterior au fost valorificate sub forma unei baze de date, disponibilă la adresa: http://cultureandnature.ro/ro/baze-de-date/, cu următoarele secțiuni dedicate:

  1. Patrimoniul cultural intangibil: http://5.2.203.8:8080/canthropos
  2. Patrimoniul cultural tangibil: http://5.2.203.8:8080/arsites
  3. Patrimoniul de biodiversitate: http://5.2.203.8:8080/biodivs
  4. Bază de date cu fotografii: http://cultureandnature.adatbank.ro/#/ro/images

Comunicarea la nivel de proiect se realizează prin pagina web dedicată http://cultureandnature.ro/ro/ și prin pagina de Facebook https://www.facebook.com/cultureandnatureintransylvania/?ref=bookmarks.

Promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului se realizează prin:

Materiale promoționale multilingve: hărți, pliante, cataloage, caiete de prezentare;

Workshop internațional pe tema interacțiunilor natură și cultură;

 

8 sesiuni de informare publică pentru stakeholderi locali și o expoziție de fotografii.

 

Alte fotografii