LIVING CASTLE - șir de evenimente culturale, științifice și de creație pentru valorificarea Castelului Daniel din Tălișoara

LIVING CASTLE - șir de evenimente culturale, științifice și de creație pentru valorificarea Castelului Daniel din Tălișoara
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Asociaţia „Daniel Kastély Egyesület”
Durata proiectului: 13 luni, fără a depăși 31.03.2016
Valoarea totală a proiectului: 245.390 lei, echivalentul a 55.420,29 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 220.851 lei, echivalentul a 49.878,26 euro

Obiectivul general al proiectului este punerea în valoare din punct de vedere științific și cultural al Castelului Daniel din Tălișoara ca și monument reprezentativ al etniei minoritare maghiare din Transilvania și, totodată, facilitarea accesului pentru publicul larg la elementele de patrimoniu din castel.

Castelul Daniel din Tălișoara, județul Covasna , este unul dintre cele mai importante monumente istorice din Transilvania. Construit în stil renascentist de către familia nobilă Daniel, în patru etape de construcții majore, începând din secolul al XVII-lea, până la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Obiective specifice:

 • valorificarea Castelului Daniel din Tălișoara, prin găzduirea unei serii de evenimente și programe culturale, științifice și de creație artistică;
 • dezvoltarea comunității locale din microregiunea Depresiunii Baraolt prin dezvoltarea unui flux constant de vizitatori prin creșterea atractivității turistice a zonei și implicarea membrilor comunității locale și ONG-urile locale în organizarea și desfășurarea evenimentelor;
 • conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidării identității culturale a minorităților etnice și culturale.

Proiectul își propune derularea unei serii de activități și evenimente, și anume:

 • Campanie de promovare „LIVING CASTLE”
 • Expoziție permanentă despre istoria Castelului Daniel din Tălișoara
 • Tabără de creație artistică pentru realizarea tavanului casetat din castel
 • Tabără de creație artistică – pictură
 • Tabără de creație arta plastica – sculptură
 • Tabără de creație artistică – fotografie și film
 • Cercetare, reconstrucție grafică și documentare a picturilor murale renascentiste din castel
 • Conferință științifică pe tema valorificării monumentelor istorice

Rezultate așteptate

Beneficii sociale: creșterea gradului de conștientizare legat de patrimonial cultural deținut de comunitatea locală. Totodată, proiectul va servi drept exemplu de bună practică despre cum se pot reabilita și valorifica  elemente similare de patrimoniu. Pe termen lung, efectele proiectului se vor răsfrânge în mod pozitiv și asupra altor elemente de patrimoniu din regiune.

Beneficii economice: Implementarea proiectului va genera un flux considerabil de vizitatori/turiști, vizitând pe lângă Castelul Daniel din Tălișoara și celelalte atracții turistice din zonă. Creșterea activității turistice în zonă va asigura astfel o dezvoltare a comunității prin stimularea economiei locale pe componenta serviciilor turistice.

Beneficii culturale: Valorificarea  monumentului istoric – Castelul Daniel – din punct de vedere științific și cultural și includerea acestuia în circuitul turistic garantează protejarea pe termen lung împotriva degradării fizice și morale a unui element de patrimoniu cultural de mare excepție. Se va asigura accesul în castel pentru publicul larg și astfel se va reda comunității locale o importantă moștenire cultural-istorică.

Noutăți proiect/galerii foto

IMPACT

Dintr-o clădire, deși renovată, care se afla în afara circuitului cultural și turistic, Castelul Daniel din Tălișoara s-a transformat într-un spațiu cultural important al regiunii, ce atrage turiști și vizitatori prin oferta culturală diversificată. De asemenea, clădirea reprezintă un simbol al patrimoniului cultural moștenit de la nobilimea maghiară încă din timpurile Renașterii, prin expoziții, evenimente și publicații dedicate publicului larg.

Cele patru tabere de creație artistică, organizate în jurul temei Living Castle, au reunit peste 60 de artiști din diferite țări (România, Ungaria, Iran) și au condus la peste 110 creații valoroase: sculpturi, instalații, tablouri, filme, fotografii și un tavan din lemn pictat. Toate aceste creații au ca motiv central patrimoniul cultural maghiar, așa cum este acesta reprezentat de castel, dar dintr-o multitudine de unghiuri diferite. Oferta culturală diversificată a consacrat castelul ca fiind unul dintre cele mai importante spații culturale din regiunea Covasna.

 

Valorificarea castelului a fost, de asemenea, realizată din punct de vedere istoric și științific, prin expoziții, conferințe și publicații prin care a fost prezentată istoria și semnificația clădirii pentru patrimoniul cultural al minorității maghiare. Picturile murale de secolul XVII, reprezentând o cronică pictată a familiei nobile, unică în patrimoniul cultural din Transilvania, au fost interpretate, iar rezultatele au fost distribuite publicului larg. În cadrul proiectului, a fost inaugurată o expoziție istorică permanentă și au fost plasate plăci informative în castel, astfel încât turiștii să învețe despre istoria și importanța culturală a castelului. De exemplu, castelul este singurul loc din Transilvania, unde se pot vedea reprezentări originale ale tradițiilor de la curțile nobililor maghiare din secolul al XVII-lea, cum ar fi sărbători, nunta unui prinț sau plătirea tributului către sultanul otoman. Rezultatele cercetării și interpretările au fost incluse într-o carte publicată în 3 limbi, astfel încât acestea să poată ajunge la un public larg și au fost distribuite comunității științifice cu ocazia celor două conferințe tematice.

 

KEY FACTS

60 artiști au participat la cele 4 tabere de creație artistică
110 creații având ca temă centrală LIVING CASTLE
Pe parcursul unui singur an, peste 1.000 de turiști au vizitat castelul și au fost informați cu privire la valorile și patrimoniul nobilimii maghiare din secolul al XVII-lea.
Toate evenimentele mai sus menționate au fost organizate cu sprijinul comunității locale (Asociația Messzelto, meșteșugari și artiști locali, reprezentanți ai autorităților locale).

Galerie foto

 

Materiale video