Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda

Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda
Durata proiectului: 14 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 323.903 lei, echivalentul a 73.152,12 euro

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a comunităţii locale prin creşterea atractivităţii turistice, investiţionale şi a coeziunii sociale ca urmare a protejării şi valorificării patrimoniului cultural şi istorico-arhitectural al zonei centrale a municipiului Turda.

Obiective specifice:

 • protejarea și punerea în valoare a patrimoniului istorico-arhitectural din zona centrală, istorică, a orașului;
 • planificarea strategică, integrată a intervențiilor privind reabilitare prudentă și revitalizarea economică a centrului istoric al Turzii (areal delimitat de Ansamblul urban central de sec. XVIII-XIX).

Rezultate așteptate:

 • un studiu istorico-arhitectural pentru arealul acoperit de Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX (cod CJ-II-s-B-07797);
 • 35 de dosare documentare ale imobilelor componente ale Ansamblului urban;
 • 3 dosare de clasare monument istoric înaintate forurilor competente;
 • o fişă de reglementare a zonei istorice în care vor fi prezentate date referitoare la clădirile şi spaţiile protejate şi la modul de construire permis pentru imobilele pentru care dezvoltarea este acceptabilă;
 • caiet de soluţii arhitecturale (200 buc.);
 • un document strategic: Conceptul integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a zonei istorice centrale a municipiului Turda;
 • un document normativ: Îndrumar practic de restaurare, conservare, reabilitare şi întreţinere a clădirilor monument istoric.

IMPACT

Obiectivele specifice ale proiectului au fost atinse prin:

 • un set de documente pentru protecția, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric și arhitectural al centrului istoric Turda („Ansamblul urban” central);
 • un set de documente de planificare strategică integrată și intervenții de reabilitare prudentă și revitalizare economică a centrului istoric al Municipiului Turda.

Comunitatea locală beneficiază de un material documentar complet despre „Ansamblul urban” central-istoric, iar autoritățile locale au adoptat norme de conformitate obligatorii pentru zona istorică. Proiectul a constituit un instrument de conștientizare a importanței patrimoniului pentru dezvoltarea comunității locale, inclusiv prin organizarea de informări publice dedicate părților interesate, distribuirea către rezidenți a unor note de informare, precum și prin participarea la emisiuni radio.

Studiu istorico-arhitectural Ansamblul Urban sec. XVIII-XIX

Fișa de reglementare a zonei istorice

Caiet de soluții arhitecturale

STUDIUL „Concept integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a zonei istorice centrale a municipiului Turda. Etapa 1 – Analiza socio-economică a zonei economice centrale”, poate fi accesat aici.

Îndrumar practic de restaurare, conservare, reabilitare și întreținere a clădirilor monument istoric

Rezultatele proiectului sunt disponibile la adresa www.centrulistoricturda.ro.

Galerie foto

ceava
ceava

Materiale video