Medievalia - Texte fundamentale ale culturii române medievale

Medievalia - Texte fundamentale ale culturii române medievale
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Asociația Excelență prin Cultură
Partener de proiect: Biblioteca Academiei Române
Durata proiectului: 10 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea totală a proiectului: 357.800 lei, echivalentul a 80.807,62 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 313.182,34 lei, echivalentul a 70.730,91 euro

Proiectul, în sine pornește de la premisa că Literatura veche a avut un rol fundamental în evoluţia culturii române, iar ceasloavele, psaltirile sau cazaniile au constituit mărturia vie a trecutului nostru şi se găsesc la temelia dezvoltării literaturii române de mai departe. În contextul unei societăţi globale, bazată pe informaţie, pericolul pierderii identităţii culturale este unul real. Noile tehnologii IT&C oferă soluţii potrivite pentru a rezolva problema prezervării patrimoniului cultural scris şi fac posibil accesul larg al utilizatorilor la moştenirea culturală, fără ca acest lucru să dăuneze colecţiilor de mare valoare.

Astfel, proiectul își propune protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural scris în domeniul literaturii române vechi prin creșterea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate și facilitarea accesului la acestea pentru public. Astfel, proiectul va crea un corpus de 60 de volume din domeniul textelor vernaculare din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române și le va include într-o bază de date comună care va fi integrată și în portalul cultural Europeana.

Principalele activități ale proiectului sunt legate de cercetarea și documentarea patrimoniului de carte veche din patrimoniul partenerului din proiect, digitizarea a șaizeci de volume și introducerea acestora într-o bază de date, promovarea către public prin intermediul noilor tehnologii.

Proiectul prevede o audiență estimată, la finalizarea acestuia, de 20.000 de vizitatori unici ai bazei de date, prin intermediul mai multor platforme cu care se va asigura interoperabilitatea.

Noutăți proiect

IMPACT

La finalul proiectului, peste 20 000 de vizitatori unici au accesat baza de date prin intermediul mai multor platforme care au asigurat interoperabilitatea. Baza de date conținând 60 de volume din domeniul textelor vernaculare din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române poate fi accesată la adresa: medievalia.com.ro/manuscrise, dar și de pe paginile web ale altor instituții (ex.: biblioteci, universități etc.):

Documente utile:

Expoziție Medievalia, 15 - 25 martie 2016