RROMANE PARAMÌĆA (POVEŞTI ROME) - inventariere şi măsuri de conservare a patrimoniului imaterial rom din regiunea Hunedoarei

RROMANE PARAMÌĆA (POVEŞTI ROME) - inventariere şi măsuri de conservare a patrimoniului imaterial rom din regiunea Hunedoarei
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Asociaţia pentru Protejarea și Promovarea Castelului Corvinilor Hunedoara
Partener de proiect: Fjellugla Kompetanse
Durata proiectului: 8 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea totală a proiectului: 191.800 lei, echivalentul a 43.317,22 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 172.217,22 lei, echivalentul a 38.894,53 euro

RROMANE PARAMÌĆA (POVEŞTI ROME) - inventariere şi măsuri de conservare a patrimoniului imaterial rom din regiunea Hunedoarei este prima inițiativă de acest fel derulată în zona Hunedoarei, prin care se urmărește nevoia stringentă de cunoaștere a culturii și tradițiilor rome din regiunea proiectului, prin abordare științifică, și cu scopul comunicării patrimoniului comunitar rom. Demersul este cu atât mai important cu cât factorul coeziunii sociale este parte integrantă a funcțiilor culturii în societatea modernă.

Proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii Vest, microregiunea Hunedoara, prin protejarea și valorificarea patrimoniului imaterial al minorității rome. Pentru aceasta, sunt fixate următoarele obiective specifice:

  • inventarierea patrimoniului imaterial al romilor din microregiunea Hunedoara;
  • asumarea de către comunitate a valorilor culturii minorității rome prin organizarea unor expoziții tematice (2 luni) și a unei serii de evenimente dedicate comunității rome la Castelul Corvinilor;
  • întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică în domeniul comunicării publice.

Activitățile proiectului sunt legate în principal de cercetare de teren și inventariere, crearea unei baze de date multicriterială, dar și de organizarea de evenimente pentru publicul larg și promovarea proiectului.

Noutăți proiect

IMPACT

O metodologie de cercetare interdisciplinară a patrimoniului imaterial al romilor din microregiunea Hunedoara;

Cercetare pe teren a comunității rome din microregiunea Hunedoara;

Raport de cercetare socio-demografică

Plan operațional de cercetare

5 evenimente și o expoziție temporară prezentând patrimoniul imaterial al romilor din Hunedoara;

Ziua meșteșugurilor rome, 21 iunie 2015

-

Gastronomie și jocuri rome, 29 iulie 2015

-

Porturi și dansuri tradiționale, 14 august 2015

-

Un mod de viață, Șatra, 25 septembrie 2015

-

Instituții și obiceiuri tradițional rome, 20 noiembrie 2015

-

Expoziție temporară

-

Un inventar al patrimoniului imaterial rom din zona Hunedoarei, cuprinzând peste 5.000 de itemi (audio, foto, video), disponibil la http://www.povestirome.ro/inventar/audio/.

Proiectul a fost promovat prin 3.000 de pliante, 150 de afișe și 1.000 de DVD-uri distribuite. Totodată, rezultatele proiectului au fost puse la dispoziția publicului prin website-ul http://www.povestirome.ro/.

KEY FACTS

  • 2.311 persoane aparținând comunității rome contactate
  • 191 participanți la evenimentele de promovare a culturii rome
  • 8.658 vizitatori ai expoziției temporare
  • 4.395 vizitatori pe website-ul proiectului