Castel în Transilvania – strategia și modele de dezvoltare

Castel în Transilvania – strategia și modele de dezvoltare
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Grupul PONT
Durata proiectului: 26 luni, fără a depăși 30.04.2017
Valoarea totală a proiectului, cuprinzând valoare inițială și bugetul activităților suplimentare aprobate în Rundele 1/2016 și 2/2016: 538.148,50 lei, echivalentul a 121.538,57 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 454.950,74 lei, echivalentul a 102.748,71 euro

Obiectivul general al proiectului este crearea unei rețele, abordări strategice și viziuni pe termen lung pentru valorificarea potențialului economic și social al castelelor din Transilvania prin intermediul unor metode de planificare locală și regională, de atragere a resurselor alternative necesare restaurării, punerii în funcțiune și prin crearea unei rețele de informare și de experți din domenii cu rol important în atingerea sustenabilității acestui segment al patrimoniului cultural construit al României și Europei.

Obiective specifice:

 • realizarea unei viziuni în ceea ce privește valorificarea potențialului economic și social al castelelor din Transilvania;
 • elaborarea unui profil strategic al castelelor și conacelor din Transilvania, strategie pe termen mediu, elemente cheie ale succesului și inițiative cheie de lansare a unei valorificări integrate prin soluții generale la nivel de rețea și soluții ce pot fi adaptate pentru fiecare castel în parte;
 • crearea unei metodologii modulare având în vedere criterii și indicatori bine stabiliți, pe baza căreia se pot elabora ulterior planuri operaționale de valorificare economică și/sau socială a fiecărui castel într-un mod sustenabil
 • crearea unor metodologii și abordări pentru lărgirea spectrului de resurse umane, materiale, economice și financiare pentru a genera valorificarea acestor elemente ale patrimoniului și a genera sustenabilitate pe termen mediu și lung;
 • crearea unei rețele de experți din domenii ce au legătură cu valorificarea castelelor din Transilvania (juridic, arhitectură, marketing, design, dezvoltare locală și regională, management, atragere de resurse private, publice și comunitare, amenajare interioară, grădinărit și amenajare parcuri, etc.);
 • conștientizarea publică a situației castelelor din Transilvania și a existenței posibilității de valorificare și punere in circuit pe termen lung printr-o abordare variată.

Rezultate așteptate:

 • viziune pe termen lung, o strategie și un cadru metodologic de planificare a valorificării potențialului unui castel;
 • două conferințe dedicate patrimoniului minorităților etnice și culturale cu 300 de participanți;
 • 300 de castele analizate din punct de vedere a situației juridice-administrative, a arhitecturii, a potențialului economic și comunitar;
 • 6 rețele de informare și comunicare consolidate prin intermediul proiectului;
 • rețea consolidată cu participarea a 60 de experți;
 • publicarea materialelor strategice realizate în trei limbi (română, maghiară, engleză) în 500 de exemplare;
 • 30 de întâlniri cu stakeholderi instituționali în procesul de diseminare.
 • aplicarea Strategiei Castel în Transilvania asupra a două castele (Vârghiș și Racoș) și crearea unor planuri de afaceri pentru acestea;
 • crearea Coaliției Castel în Transilvania, o rețea de cooperare pentru 30 de castele și conace din Transilvania în vederea creșterii capacității de atragere de resurse financiare și non-financiare și, implicit, la sustenabilitatea demersului Castel în Transilvania;
 • crearea și dezvoltarea platformei Fondului Castel în Transilvania, care va fundamenta modelul de business și va crea acele instrumente (produse și căi de valorificare) prin care se poate finanța continuitatea programului și aplicarea strategiei, resursele atrase fiind folosite pentru atingerea viziunii și obiectivelor strategiei.

Noutăţi proiect

Sustenabilitate

Materiale video

IMPACT

 • Strategia Castel în Transilvania (publicație)
 • Strategia Castel în Transilvania publicată în trei limbi;
 • O platformă dezvoltată, www.castelintransilvania.ro, conținând descrierea a 300 de castele și conace din Transilvania;
 • 2 planuri de afaceri realizate pentru castelele Daniel din Vârghiș și Sükösd-Bethlen din Racoș;
 • 5 modele de dezvoltare create de tineri printr-o abordare interdisciplinară;
 • Crearea Coaliției Castel în Transilvania cuprinzând 30 de proprietari și administratori de castele și conace;
 • o comunitate online de suport creată, cu peste 21.950 de membri;
 • 7 eveniment organizate (conferințe tematice, o conferință de diseminare, un workshop, o tabără interdisciplinară Castel FORMULA);
 • 32 de întâlniri directe cu stakeholeri instituționali în procesul de diseminare;
 • Fondul Castel în Transilvania creat, prin intermediul căruia au fost strânși 7.648 lei.

Galerie foto

-