ANVEATSÃ ARMÃNEASHTI

ANVEATSÃ ARMÃNEASHTI
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Comunitatea Armână din România– filiala Bucureşti
Partener de proiect: KATALÓNSKA HÚSIÐ Á ÍSLANDI (A.K.A. CASAL CATALÀ A ISLÀNDIA)
Durata proiectului: 14 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea totală a proiectului: 327.393 lei, echivalentul a 73.940,33 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 292.984 lei, echivalentul a 66.169,20 euro

Obiectiv general al proiectului este protejarea şi conservarea patrimoniului imaterial reprezentat de limba aromână pentru generaţiile viitoare (recuperarea limbii aromâne) şi facilitarea accesului publicului larg la patrimoniul cultural aromân.

Obiective specifice:

 • protejarea şi valorificarea limbii aromâne ca parte a patrimoniului cultural imaterial din România;
 • conservarea patrimoniului imaterial reprezentat de limba aromână în vederea consolidării identităţii culturale a comunităţii aromâne;
 • întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi Islanda prin acţiunile în parteneriat ce vor fi întreprinse în vederea conservării patrimoniului cultural imaterial al comunităţii aromâne din România;
 • documentarea şi diseminarea proiectului cu scopul de a oferi modele suport pentru proiecte similare  organizaţiilor culturale ce au ca scop promovarea şi prezervarea moştenirii culturale a minorităţii aromâne.

Rezultate aşteptate

Prin implementarea proiectului se doreşte transmiterea limbii aromâne, recuperată pe cât posibil nealterată, generaţiilor următoare.

În acelaşi timp, prin înfiinţarea şi funcţionarea scolii «Anveatsã Armãneashti», posibilitatea de a învăţa corect limba aromână va avea ca rezultat consolidarea identităţii culturale a acestei comunităţi, premisă de bună înţelegere şi convieţuire şi, în consecinţă de dezvoltare armonioasă. Consolidarea identităţii culturale va crea de asemenea capacitatea pentru acceptarea şi asumarea diferenţelor culturale în scopul bunei convieţuiri ca premisă pentru dezvoltarea durabilă.

Rezultatele concrete, măsurabile vor fi: elaborarea şi tipărirea a 240 de  fişe de curs pentru învăţarea limbii aromâne, realizarea a 20 de audio-book-uri pentru susţinerea activităţii de predare şi învăţare a limbii, crearea unei aplicaţii electronice interactive de tip platformă e-learning, crearea website-ului proiectului şi a unui buletin informativ de tip newsletter în 11 ediţii, achiziţionarea a 12 costume tradiţionale armâneşti, implementarea a 240 de ore de curs, participarea la două concursuri şcolare de profil («Olimpiada di ficiuritslji armãnji» de la Constanţa şi «Ñica Lãndãrushi» la Bucureşti), organizarea a 6 serbări şcolare (evenimente dedicate limbii aromâne ca vector de patrimoniu imaterial), susţinerea a două conferinţe de presă, realizarea unei acţiuni de promovarea a culturii aromâne la Reykjavik, tipărirea şi distribuirea a 900 de fluturaşi publicitari, realizarea unui film documentar despre Şcoala și Proiectul «Anveatsã Armãneashti».

Noutăți proiect

REZULTATE

Curiozități cu privire la patrimoniul imaterial al comunității armâne

Un curs pentru copii de 6-8 ani (Nivel I), ce poate fi descărcat de aici.

 

Un curs pentru copii de 9-12 ani (Nivel II), ce poate fi descărcat de aici.

 

Un curs pentru adulți (Nivel III)

 

20 de audio book-uri grupate într-o cutie colectoare, conținând 6 volume, respectiv

 • Cursuri
 • Povești de odinioară
 • Povești traduse în limba armânească
 • Poezii
 • Cântece în limba maternă
 • Teatru, Anectode, Istorioare hazlii
 

Platforma de tip e-learning, accesibilă publicului larg de pe website-ul proiectului www.anveatsaarmaneashti.com.

 
 • 12 costume tradiționale
 • de la stânga la dreapta sus: costum de fărșeroată, 2 costume grămostenești, costum de fărșeroată din Pleasa, costum grămostenesc, costum viryinesc.
 • de la stânga la dreapta jos: costum de fărșerot, costume grămostenești, costum de fărșerot plisot, costum viryinesc, costum grămostenesc.
 

Cartea de istorie Armanjlj-Figures&Fact, ce poate fi descărcată de aici.

 

282 de ore de curs de limbă pentru vârste diferite

 

Participare la două consursuri specifice

 

7 evenimente referitoare la patrimoniul cultural al aromânilor

1. Ziua porților deschise, 8 mai 2015

 

2. Lecție de dans, 19 iunie 2015

 

3. Sărbătoarea Sf. Dumitru, 29 octombrie 2015

 

4. Serbarea de Crăciun, 19 decembrie 2015

 

5. SHROVETIDE sau Hasca, 12 Martie 2016

 

6. Serbarea de final de curs, 23 aprilie 2016

 

7. Lansarea cărții de istorie „Armãnjlji: Figures&Facts“, scrisă de Alexandru Gica

 

2 conferințe de presă

Conferința de lansare a proiectului, 29 Aprilie 2015

 

Conferința de închidere a proiectului, 22 Aprilie 2016

 

Aromanian Culture Weekend in Reykjavik, evenimente  organizate de partenerul de proiect în perioada 12 – 13 februarie 2016

 

Filmare Oră de curs copii 6-8 ani - Course children 6-8 years

Filmare Sărbătoarea Sf. Dumitru - Celebration of St. Demetrius

Interviuri copii - Interviews

SUSTENABILITATE

Confecționare mărțișoare, plantare bulbi, 3 martie 2017

 

Lăsatul secului (Hasca), 24 februarie 2017

 

Prezentarea proiectului, Veria, Grecia, 28 ianuarie 2017

 

Serbarea de Moș Crăciun, 18 decembrie 2016

 

Prezentarea proiectului, Tulcea, 17 decembrie 2016

 

Participare la Njica Landaruchi, 11 decembrie 2016

 

Prezentarea proiectului, Belgrad, 2 decembrie 2016

 

Halloween, octombrie 2016

 

Cursuri de armână derulate în perioada de sustenabilitate